DK Sejladsbestemmelser

 

Et sæt fælles spilleregler kommer vi ikke uden om, men vi vil forsøge at begrænse dem, men samtidig bruge det til at sætte fokus på sikkerheden.

Sejladsen gennemføres under flag og der sejles efter søvejsreglerne!

Kapsejladslicens er ikke påkrævet.

Vi kræver ikke indmåling af sejl og du må have så mange med som du magter. Vi opfordrer dog til at klassebåde ikke stiller med specialsejl der går ud over eventuelle klasseregler.

Sikkerhed

Hvad vi ikke går på kompromis med er sikkerheden!

Derfor skal alle både stille i sødygtig stand og vi forbeholder os uden videre retten til at afvise både/deltagere som vi vurderer ikke i sødygtig stand til at gennemføre sejladsen!

Vi stiller også krav til at alle både medfører/anvender:

 • Redningsvest bæres under hele sejladsen! (hvis oppustelig skal reserve medbringes)
 • livline/løbeliner, skal være rigget klar på dæk og vi tilskynder at den også anvendes når der færdes på dækket!
 • funktionsdygtig VHF (bærbar godtages)
 • 2 håndholdte nødblus og 2 nødraketter, med gyldig udløbsdato.
 • Øsekar/lænsepumpe
 • Brandslukker
 • Kraftig lygte og/eller pandelampe
 • Anker med minimum 30 meter ankerline/kæde

Køge Sejlklub og One Star Challenge udfører i videst mulig omfang kontrol af alle bådene. Samtidig opfordres der til at I tager egen sikkerhed seriøst og efterlever ovenstående regler.

Lanterner

Alle deltagere kommer med sikkerhed til at sejle efter mørkets frembrud.

Alle både skal derfor føre lanterner/navigationslys som beskrevet i søfartsreglerne.

Reglerne gælder og håndhæves for alle deltagende både. Deltagende både under 7 meter skal opfylde søfartsreglerne for lanterner for både over 7 meter!

”Shorecrew”

Alle deltagere skal have et ”shorecrew” der kan bidrage til kontakten mellem sejladsledelsen og deltageren.

Shorecrew, skal kunne assistere deltager med vejrmeldinger, opbakning og vejledning undervejs.

Kontaktoplysninger

 • Senest ved indskrivning opgiver deltager:
 • Eget mobilnummer
 • Kontaktnummer på ”shorecrew”
 • Kaldenummer/MMSI/navn på VHF

Aflysning

Sejladsledelsen kan til hver en tid vælge helt eller delvist at udskyde eller aflyse sejladsen, hvis eksempelvis vejrlig skønnes at være til fare for deltagerne.

Start og mållinje

Sejladsledelsen etablerer start og mållinje i umiddelbar nærhed af moleanlægget ved Køge Marina.

Omsejlingsretning

Omsejlingsretningen vedtages af sejladsledelsen og sker under hensynstagen til mest sikre passage af bl.a. Bøgestrømmen.

Omsejlingsretning meddeles ved skippermødet kl 18.00 torsdag aften.

Ruterne – The Classic

Møn om Bagbord; Der sejles fra Køge Marina via Fakse Bugt til Bøgestrømmen, rundt om Farø, via Grønsund, hvor det er tilladt at sejle både SB og BB om ”Flæskegrund” inden der sættes kurs mod NØ, Møns Klint, Stevns klint og retur til Køge Marina.

Der er foruden markeret start- og mållinje ikke udlagt eller specificeret specielle mærker der skal passeres om en forlangt side.

Møn on Styrbord; ovenstående rute sejles ”baglæns”

Ruterne – Big Boat

Storbådsruten er tilrettelagt for at tilgodese de både, der begrænset af dybgang, ikke kan besejle Bøgestrømmen.

Sejladsen starter i Køge, går over Faxe Bugt, til spidsen af Møns Klint, ind af Grønsund, under Farøbroen’s højbro, ud i Storstrømmen hvor Fareafmærkningen på position 54° 57.736 N, 11° 53.898 E rundes, inden der sejles tilbage via Grønsund, Østersøen og Køge Bugt.

Bemærk! af hensyn til sikkerheden skal ovenstående afmærkning rundes i samme sejladsretning som Classicruten

Starter/løb

Sejladsen kan opdeles i to eller flere forskudte starter.

Opdeling vedtages af sejladsledelsen og vil blive brugt til at skabe plads på startlinjen og til at samle ankomsterne retur til Køge Marina.

Tracking

Alle både tilbydes tracking via samarbejde med KEEP SAILING.

Tracking forudsætter egen smartphone hvortil der downloades og installeres app.

KEEP SAILING understøttes på iPhone, Android og Windows Phone.

Det tilstræbes at trackingen med KEEP SAILING gøres til et interaktivt medie for brugerne, hvor de kan dele billeder, video og beskrivelser fra turen, allerede mens den sejles.

Assistance og sømandskab

Enhver deltager i One Star Challenge skal, uopholdent og uden udskydelse, yde hjælp til enhver person eller fartøj der måtte være i fare eller nød.

Enhver deltager skal endvidere udvise hvad der betragtes som almindeligt godt sømandskab, overfor både andre deltagere og øvrige sejlere der mødes undervejs.

Ansvarsfraskrivning

Deltageren bekræfter ved registrering, at deltagelse i sejladsen er fuldstændig på egen risiko. Køge Sejlklub og One Star Challenge påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af ulykkelige hændelser før, under eller efter sejladsen.

Forsikring

Hver deltagende båd skal have en gyldig ansvarsforsikring med dækning over for tredjepart

Fortolkning

Ved uoverensstemmelser mellem oversættelserne, er det altid den danske version af sejlladsbestemmelserne der er gældende.